O nás

 

Občianske združenie AN.24 (5605) - HEJCE bolo zaregistrované dňa 16.11.2017. Ustanovujúce zhromaždenie sa zišlo 3.12.2017, zvolilo Radu o.z. ako jeho najvyší orgán a stanovilo úlohy na najbližšie obdobie.

 Členom môže byť každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, požiadala o členstvo v združení 

Prvoradým cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na celoštátnej i nadnárodnej úrovni v oblasti pomoci pozostalým po obetiach havárie vojenského lietadla AN-24 na vrchu Borsó, neďaleko severomaďarskej obce Hejce, ktoré prepravovalo do vlasti osoby vracajúce sa z misie KFOR v Kosove. Združenie bude tiež presadzovať obnovenie vyšetrovania havárie, legislatívne zmeny v súvislosti s haváriou, organizovať zhromaždenia pozostalých a ich sympatizantov,  zabezpečovať kontakt a komunikáciu s orgánmi štátu, ozbrojených síl SR, orgánmi prokuratúry, polície a súdov, poprípade i s inými orgánmi, organizáciami a svedkami havárie.

Združenie môže rozvíjať aj aktivity v oblasti pomoci pozostalým po obetiach, ktoré zahynuli v iných zahraničných vojenských misiách a to i v prípade, že nie sú členmi združenia.  Takéto činnosti podliehajú schváleniu Rady